Úhrada Poplatků za rok 2020

24. listopadu 2020

Obecní úřad oznamuje občanům, že nejpozději do 30. listopadu 2020 jsou splatné poplatky za odpady a stočné. Úhrada je možná na bankovní účet KB 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI