Uzavírka místních komunikací v Josefově

9. července 2018

Probíhá oprava překopů v ulici Dolní u kostela a v ulici U Školy u Vlašicových, z tohoto důvodu je provoz u kostela u Benešového a Vlašicového přerušen. U kostela je nyní průjezd pouze jednou stranou. Zdvořile žádáme občany o shovívavost a nabádáme ke zvýšené opatrnosti.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI