Zahájení školního roku 2016/2017 v MŠ a ZŠ Prušánky

23. srpna 2016

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1.9.2016 v obvyklém čase v 7.55 hodin.

Pobyt ve škole je v tento den krátký, po přivítání ve třídách dostanou žáci základní informace o průběhu následujících školních dnů. První školní den se ještě žáci ZŠ nestravují, na obědy se chodí až od 2.9.2016. Děti v MŠ se již od 1.9.2016 stravují.

Ke stravování je nutno se přihlásit předem. Jak pro děti v MŠ, tak pro žáky ZŠ je stanoven termín přihlašování obědů a placení na 30.a31.8.2016 u vedoucí školní jídelny p.L.Malhocké. Pokud nebude možno uhradit stravné předem v uvedeném termínu, na termínu a způsobu úhrady je možno se s p.vedoucí ŠJ domluvit. Žáci ZŠ se mohou přihlašovat na obědy nejpozději 1.9.2016. Pokud nebude dítě MŠ nebo žák ZŠ ke stravování přihlášen, nemůže mu být oběd poskytnut – pracovnice ŠJ musí vědět den předem, pro kolik dětí a žáků budou stravu připravovat.

( Mgr. A. Kristová, 22.8.2016)

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI