Hlášení rozhlasu – 1. 2. 2024

1. února 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 a dále se také změnila lhůta pro podání žádosti pro osvobození od poplatku, a to nejpozději do 15. ledna 2024. Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Obecní knihovna oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024, dále oznamuje vinařům, že se platí sjednaný paušální poplatek ve výši =500,–Kč

Obec Josefov oznamuje, že soutěž tříděného odpadu začíná v sobotu 3. 2. 2024 od 10,00 hodin do 11,30 hodin.

Výbor seniorů zve občany na malé posezení, které se bude konat ve středu 7. 2. 2024 od 16,00 hodin na kulturním domě.

Obec Josefov zve občany na ples obce, který se uskuteční v sobotu 17. 2. 2024  od 20,00 hodin v kulturním domě. Případné dary do tomboly můžete nosit na obecní úřad do čtvrtku 15. 2. 2024. Děkujeme

Klub maminek v Josefově oznamuje, že ve spolupráci s obcí Josefov se 25. 2. 2024 uskuteční dětský karneval.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI