Hlášení rozhlasu – 13. 9. 2022

13. září 2022

Obecní úřad oznamuje…

Obec Josefov zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná zítra 14. září 2022 v 19,00 hodin v sále KD.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 17. září 2022 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2022.

Obec Josefov dále oznamuje, že v sobotu 24. září 2022 se pod zeleným uskuteční sběr nebezpečného a objemného odpadu. Upozorňujeme občany, že objemný a nebezpečný odpad nepatří do běžného svozu směsného komunálního odpadu a svozová firma takovýto odpad nevyváží !!!!! 

Dále oznamujeme, že podle Obecně závazné vyhlášky Obce Josefov číslo 3/2015 je stanoveno, že komunální odpad občané musí vytřídit na tříděný odpad-biologický, papír, plasty, sklo , nápojové kartony – na to máme buď barevné pytle nebo barevné popelnice v obci a až se takto vytřídí odpad, tak občané používají klasické popelnice na vývoz směsného odpadu, takže to dodržujte.

Společnost FRUJO Tvrdonice Vás zve v sobotu 24. září 2022 od 10,00 do 16,00 hodin na Den otevřených dveří s ochutnávkou jejich produktů, komentované prohlídky závodu a dále aktivity pro děti i dospělé, kreativní dílny, živá představení. Společnost FRUJO se na Vás a Vaši návštěvu těší.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI