Hlášení rozhlasu – 15. 2. 2024

15. února 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Obecní knihovna oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024, dále oznamuje vinařům, že se platí sjednaný paušální poplatek ve výši =500,–Kč

Obec Josefov zve občany na ples obce, který se uskuteční v sobotu 17. 2. 2024  od 20,00 hodin v kulturním domě. Případné dary do tomboly můžete nosit na obecní úřad do čtvrtku 15. 2. 2024. Děkujeme

Klub maminek v Josefově oznamuje, že ve spolupráci s obcí Josefov se 25. 2. 2024 v době od 15,00 do 18,00 hodin uskuteční v KD Josefov dětský karneval. Představení masek bude v 15,30 hodin. Srdečně všechny zveme.

Hledá se vhodný vinný sklep, či pozemek s platným stavebním povolením ke koupi. Rovněž může být i nabídka pronájmu vinného sklepa. Pokud máte k dispozici nějaké vhodné nabídky, volejte na tel: 776 542 127 .

Obec Josefov oznamuje, že  v sobotu 17. 2. 2024 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin proběhne v domečku sběr pytlů tříděného odpadu do soutěže tříděného odpadu v roce 2024.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 17. 2.  ve 12:45  hod.u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Firma Kominictví Kvapilík a Petřík bude dne 26. února provádět kontroly a čištění komínů v naší obci. V případě zájmu volejte na telefonní číslo: 777 997 966. Cena za kontrolu a čištění je 500 Kč.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI