Hlášení rozhlasu – 19. 1. 2023

19. ledna 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní knihovna oznamuje čtenářům, že se v knihovně platí výpůjční poplatky na rok 2023.

Obecní úřad oznamuje, že se v pátek 27. ledna v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 28. ledna v době od 8,00 do 14,00 hodin uskuteční 2. kolo volby prezidenta republiky. Volební místností v naší obci je kulturní dům. Voliči bude umožněno hlasování poté, co se prokáže státním občanstvím České republiky. Hlasovací lístky pro 2. kolo volby obdrží voliči až ve volební místnosti. Voliči, kteří se chtějí zúčastnit voleb a nedovoluje jim to zdravotní stav, ať se nahlásí na obecní úřad nebo volební komisi ve dnech voleb. Toto se netýká občanů, kteří mají onemocnění Covid 19 nebo jsou v karanténě, ti mohou volit na stanovišti v Hodoníně nebo do přenosné volební schránky Jihomoravského kraje, kde se musíte nahlásit telefonicky ode dne 17. 1. 2023 do 25. 1. 2023 od 8,00 do 14,30 hodin a dne  26. 1. 2023 v době 8:00 – 20:00, 730 113 677 nebo 730 113 663.

Obec Josefov oznamuje, že soutěž ve třídění odpadů 2023 začíná tuto sobotu 21. ledna 2023 od 10,00 hodin do 11,30 hodin v domečku.

Hasiči Josefov Vás zvou na Disco pyžamový ples, který se koná tuto sobotu od 20,00 hodin v kulturním domě.

Den zdraví v Josefově – paní Monika Dlask Vás zve na měření tělesného tuku zdarma, které se uskuteční v pondělí 23. ledna 2023 od 14,00 do 17,00 hodin na KD v Josefově. Rezervovat se můžete na telefonu 608 615 302. Přijďte si zkontrolovat Vaši tělesnou kondici. Těšíme se na Vás.

Josefovské maminky Vás zvou na 2. Dětský krojový ples, který se uskuteční v neděli 29. ledna od 15,00 hodin v KD v Josefově. Tombola pro děti. Vstupné dobrovolné.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI