Hlášení rozhlasu – 19. 7. 2023

19. července 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany, že je zákaz vyvážení stromů a dřeva na spáleniště u Kynologického klubu a také je zákaz vývozu trávy a bioodpadu na kompostoviště.

 

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany na splatnost poplatků za popelnice a platby  za stočné, která byla 30. června 2023. K tomuto datu musí být podle vyhlášky a uzavřených smluv uhrazena alespoň polovina stanovené částky. Kdo tak z občanů neučinil, ať to co nejdříve napraví, protože u poplatků může dojít k vyměřovacímu řízení a poplatek může být podle zákona o místních poplatcích navýšen, takže nečekejte až do 30. listopadu 2023.

Hejtman Jihomoravské kraje vyhlásil od 11. července až do odvolání pro celý Jihomoravský kraj dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, proto se nesmí rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit kromě elektronických cigaret, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné podobné předměty, a to v místech lesních porostů a jejich okolí do 50 metrů, suchých travních porostů, ploch zemědělských kultur, dále ve skladech sena, slámy a obilovin a místech, kde se provádějí sklizně, posklizňové úpravy a naskladňování obilovin a pícnin.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 22. července 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 22. 7.  ve 12:45 hod. u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, brojlerová kuřata, krůty, káčata, husokačeny o váze 2-2,5 kg, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Obecní úřad oznamuje, že v období od 24. července do 20. srpna 2023 bude částečná uzavírka silnice Josefov – Prušánky z důvodu pokládání mikrokoberce. Silnice bude průjezdná vždy jedním pruhem a bude zajištěna dopravním značením.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI