Hlášení rozhlasu – 2. 1. 2024

2. ledna 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že ve středu 3. ledna 2024 se budou vyvážet popelnice.

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 a dále se také změnila lhůta pro podání žádosti pro osvobození od poplatku, a to nejpozději do 15. ledna 2024. Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Obecní úřad oznamuje, že tento týden bude Sběrný dvůr zavřený.

Charita Hodonín oznamuje, že v neděli 7. ledna 2024 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou obcházet obec po mši svaté od 9,30 hodin. Charita děkuje za poskytnuté dary.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI