Hlášení rozhlasu – 2. 11. 2023

2. listopadu 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje občanům, že je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora v zimním období je: středa od 15,00 do 17,00 hodin a sobota od 10,00 do 11,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Z tohoto důvodu se nesmí vyvážet tráva, slupky z hroznů, korbely z dýní atd na bývalé kompostoviště, které je tímto zrušené a zakázané.

Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla a klik.

Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.

Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

Obecní úřad upozorňuje vinaře, že se v knihovně platí spotřeba vody ve sklepech, a to v pondělí a ve čtvrtek. Stav vodoměru vemte s sebou.

Obecní úřad upozorňuje občany, že dostává podněty na nepřiměřené záběry veřejného prostranství v ulicích obce. Hlavně se jedná o parkování a stání aut na silnicích před rodinnými domy a za zahradami, kdy stojící auta zabraňují pohybu na silnici a vjezdu nebo výjezdu do domů a zahrad, proto apelujeme na občany, aby si auta parkovali ve vjezdech a garážích rodinných domů. Po obci to vypadá jako byste projížděli slalomem a tím pádem můžete ohrozit případný průjezd vozidel záchranné služby nebo hasičů při mimořádných událostech a také hlavně omezujete vstup spoluobčanů do jejich majetku. V zimě také brání pracovníkům obce v úklidu chodníků a silnic. Veřejná prostranství jsou majetkem obce a jsou pro nás pro všechny, tak se chovejme ohleduplně. Děkujeme za pochopení.

Výbor seniorů zve všechny občany na Výstavu Zvířátka pokaždé jinak, která se uskuteční od 10. 11. do 12. 11. 2023 v Kulturním domě v Josefově. Výstava bude otevřena v pátek 10. 11. od 15,00 do 19,00 hodin, v sobotu a v neděli od 14,00 do 18,00 hodin. Příspěvky na výstavu můžete přinést ve středu 8. 11 od 9,00 do 14,00 hodin a ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 14,00 do 19,00 hodin do knihovny.

Obecní úřad upozorňuje občany, že se pro zimní období, tj. listopad až březen mění otevírací doba sběrného dvora, a to ve středu od 15,00 do 17,00 hodin a v sobotu od 10,00 do 11,00 hodin.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 4. 11. ve 12:45 hod. u kostela prodávat: hnědé kuřice, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Obec Mikulčice Vás srdečně zve do areálu U Myslivecké chaty v sobotu 4. 11. na ZELŇAČKY. V nabídce bude osm druhů kotlíkových zelňaček, vaří týmy z Mikulčic, ale i z Kopčan nebo Ukrajiny. Bude připraveno i drobné občerstvení, káva, čaj, svařák, grog, pivo. Prodej zelňaček od 12:00, vyhlášení vítěze ve 14:00. Nejlepší zelňačku určí odborná porota a svým hlasováním i veřejnost.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI