Hlášení rozhlasu – 2. 6. 2023

2. června 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad oznamuje, že platbu poplatků za rok 2023 můžete hradit i na bankovní účet: KB Hodonín 24629671/0100, variabilní symbol – číslo rodinného domu. Platbu za polovinu poplatků roku 2023 uhraďte do 30. června 2023.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 3. 6. ve 12:45 hod. u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, housata, brojlerová kuřata, krůty, káčata a husokačeny Mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 3. června 2023 od 9,00 hodin proběhne pod zeleným sběr nebezpečného a objemného odpadu a hasiči budou sbírat železo.

Obecní úřad oznamuje, že plánované sousedské posezení se neuskuteční.

Pan Klečka oznamuje, že z technických důvodů bude obchod v pondělí 5. 6. a v úterý 6. 6. 2023 uzavřen.

VaK Hodonín, paní Franková, oznamuje, že bude ve dnech od 6. června 2023 do 8. června 2023 provádět odečty vodoměrů. V případě nezastižení, zavolejte stav vodoměru na telefon 724 612 895.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI