Hlášení rozhlasu – 20. 9. 2022

20. září 2022

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek 23. září v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 24. září od 8,00 do 14,00 hodin se konají volby do zastupitelstev obcí a 1. kolo senátních voleb. Volební místností pro naši obec je kulturní dům. Voliči se mohou zúčastnit voleb, pokud 2. den voleb dosahují věku 18 let a prokáží svou totožnost a občanství platným dokladem. Pokud někdo z občanů chce volit a nemůže ze zdravotních důvodů, ať se nahlásí na obecním úřadě nebo ve dnech voleb to oznámí volební komisi.

Obecní úřad sděluje, že tuto sobotu 24. září 2022 se uskuteční sběr nebezpečného a objemného odpadu od 9,00 do 13,00 hodin pod zeleným

Druhy nebezpečných odpadů, které se odebírají:

Barvy, laky, lepidla, léky, suché monočlánky, akumulátorové baterie (autobaterie), oleje motorové, převodové, mazací, jedlé oleje (ze smažení), pneumatiky, zářivky, výbojky, ledničky, TV, monitory, ostatní drobné elektropřístroje (mikrovlnky, rádia, konvice atd.)

Co se nepřijímá: při sběru nebezpečných odpadů: odpady obsahující azbest.

Sběr ostatních odpadů

Odebírat budeme textil, koberce, sedačky, skříně, rámy oken, linoleum atd.

Co se nepřijímá: recyklovatelné odpady, papír, plastové obaly, sklo (kromě autoskla), železo. Vše, co se normálně vejde do kontejnerů a do pytlů, se tedy nepřijímá.

Žádáme občany, aby věci byly řádně zabaleny tak, aby bylo možné je snadno naložit a pokud to budou kapaliny, aby byly v uzavřených nádobách tak, aby nedošlo k jejich vytečení!!!

Dále naši hasiči budou provádět sběr železa po obci.

Společnost FRUJO Tvrdonice Vás zve v sobotu 24. září 2022 od 10,00 do 16,00 hodin na Den otevřených dveří s ochutnávkou jejich produktů, komentované prohlídky závodu a dále aktivity pro děti i dospělé, kreativní dílny, živá představení. Společnost FRUJO se na Vás a Vaši návštěvu těší.

Ovocnářství Jansta Velké Bílovice oznamuje, že zahájilo prodej jablek a hrušek, prodejní doba  je od pondělí do pátku od 13,00 – 17,00 hodin a v sobotu od 9,00 do 12,00 hodin, informace na telefonu 721 534 127.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI