Hlášení rozhlasu – 21. 11. 2023

21. listopadu 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!
Obecní úřad oznamuje občanům, že je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora v zimním období je: středa od 15,00 do 17,00 hodin a sobota od 10,00 do 11,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Z tohoto důvodu se nesmí vyvážet tráva, slupky z hroznů, korbely z dýní atd na bývalé kompostoviště, které je tímto zrušené a zakázané.

Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla a klik.
Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.
Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

Obecní úřad upozorňuje občany, že se pro zimní období, tj. listopad až březen mění otevírací doba sběrného dvora, a to ve středu od 15,00 do 17,00 hodin a v sobotu od 10,00 do 11,00 hodin.
Obecní úřad připomíná občanům, že do konce tohoto měsíce musí být uhrazeny poplatky. Připomínáme, že úhrada přes bankovní účet musí dojít a být připsána na obecním účtu 30. listopadu 2023. Pokud bude platba připsána až 1. prosince už nedodržíte splatnost podle vyhlášky a vystavujete se vydání navýšení poplatku.
Obecní knihovna oznamuje, že se v knihovně prodává stolní kalendář Regionu Podluží na rok 2024. Cena je 50,–Kč.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 25. listopadu 2023 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku poslední odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Obecní úřad oznamuje, že je uzavřen z důvodu nemoci. Knihovna je otevřena.
Obec Josefov srdečně zve všechny Josefáky na rozsvícení vánočního stromu u kostela Všech svatých, v neděli 3. prosince 2023, v 16.30 hodin. Přijďte si zazpívat společně koledy u našeho krásného vánočního symbolu a nasát vánoční atmosféru.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI