Hlášení rozhlasu – 22. 3. 2024

22. března 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Nabízí se k pronájmu vinohrad. Zájemce, ať se přihlásí o podrobnosti u paní Růženy Hasilové.

Obecní úřad oznamuje, že v sobotu 30. března 2024 bude sběrný dvůr zavřený.

Dále oznamujeme, že dochází ke změně otevírací doby dvora pro letní období od dubna do října 2024, a to středa od 15,00 do 18,00 hodin a sobota od 10,00 do 14,00 hodin.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI