Hlášení rozhlasu – 22. 6. 2023

22. června 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad oznamuje, že platbu poplatků za rok 2023 můžete hradit i na bankovní účet: KB Hodonín 24629671/0100, variabilní symbol – číslo rodinného domu. Platbu za polovinu poplatků roku 2023 uhraďte do 30. června 2023.

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany, že je zákaz vyvážení stromů a dřeva na spáleniště u Kynologického klubu a také je zákaz vývozu trávy a bioodpadu na kompostoviště.

Firma JURIGA z Troskotovic bude dnes 22. 6. v 18:30 hodin u kostela prodávat rané brambory – 7 kg za 100,- Kč.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 24. června 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 24. 6. ve 12:45 hod. u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, housata, brojlerová kuřata, krůty, káčata a husokačeny Mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Obec Josefov, SDH Josefov, MS Diana Josefov a MO KDU-ČSL zvou všechny občany a děti na Dětský indiánský den, který se bude konat tuto sobotu 24. června 2023 v době od 15,00 do 18,00 hodin na hříštích. Od 16,00 do 18,00 hodin bude probíhat malování na obličej a dále bude střelnice, kolotoč, malování totemu, skákací hrad, táborák. Občerstvení bude připraveno, tak dojděte strávit hezké odpoledne.

Paní Bolfíková přijímá objednávky koláčků k hodům. Tvarohové, ořechové, povidlové a makové, cena za jeden kus je 6 Kč. Koláčky si můžete objednat na tel 776 083 040. Koláče vám budou přivezeny v pátek 14.7. v 18 hodin u Obecního úřadu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI