Hlášení rozhlasu – 23. 5. 2023

23. května 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad oznamuje, že platbu poplatků za rok 2023 můžete hradit i na bankovní účet: KB Hodonín 24629671/0100, variabilní symbol – číslo rodinného domu.

Obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek 25. května bude knihovna uzavřena.

Obec Josefov zve občany na tenisový turnaj ve čtyřhře, který se uskuteční tuto sobotu 27. května 2023 od 9,00 hodin na víceúčelovém hřišti. Občerstvení je zajištěno.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 27. května 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 27. 5. ve 12:45 hod. u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, housata, brojlerová kuřata, krůty, káčata a husokačeny Mulard, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Obecní úřad oznamuje občanům, že v sobotu 3. června 2023 proběhne pod zeleným sběr nebezpečného odpadu a hasiči budou sbírat železo.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI