Hlášení rozhlasu – 25. 1. 2024

25. ledna 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 a dále se také změnila lhůta pro podání žádosti pro osvobození od poplatku, a to nejpozději do 15. ledna 2024. Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Obecní knihovna oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024, dále oznamuje vinařům, že se platí sjednaný paušální poplatek ve výši =500,–Kč

Klub maminek v Josefově oznamuje, že Dětský krojový ples se v letošním roce neuskuteční a ve spolupráci s obcí Josefov se 25. 2. 2024 uskuteční dětský karneval.

Obec Josefov oznamuje, že soutěž tříděného odpadu začíná v sobotu 3. 2. 2024 od 10,00 hodin do 11,30 hodin.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 27. 1.  ve 12:45 hod.u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Elektro Kvart Dolní Bojanovice nabízí zákazníkům domácí spotřebiče, televizory a elektroniku ve speciálním lednovém výprodeji za velmi výhodné ceny. Zajištěn je i rozvoz velkých spotřebičů Zdarma! Na Vaši návštěvu se těší kolektiv elektro Kvart Dolní Bojanovice.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI