Hlášení rozhlasu – 25. 3. 2024

25. března 2024

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje, že se platí poplatky na rok 2024. Upozorňujeme, že byla schválena nová vyhláška za platbu poplatku za popelnice, který je stanovena na 600,–Kč za osobu a rok. Z toho důvodu se nastavují nová pravidla, a to zejména zdůrazňuji povinnost uhradit polovinu platby, tj. 300,–Kč nejpozději do 30. června 2024 Poplatky, kromě vody ze sklepů, můžete hradit buď hotově na úřadě nebo bankovním převodem na účet obce.

Nabízí se k pronájmu vinohrad. Zájemce, ať se přihlásí o podrobnosti u paní Růženy Hasilové.

Obecní úřad oznamuje, že vývoz popelnic se uskuteční ve středu 27. března 2024.

Dále upozorňujeme občany, aby nevhazovali odpadky do černých popelnic, pokud jsou již naplněné. Každý má mít svou vlastní popelnici a občané z okolních domů nejsou zvědaví, aby se dívali na nepořádek u popelnic a dýchali tím pádem i zápach, který z popelnic uniká. Dále upozorňujeme, že je zákaz vyvážení bioodpadu a dřeva na bývalé spáleniště u Kynologů a bývalé kompostoviště. Pro tento odpad je vybudovaný sběrný dvůr. Pokud uvidíte někoho cizího, kdo tam něco vyváží nebo kdo vyhazuje nepořádek do černých popelnic, tak si zapište poznávací značku auta a nahlašte to na obecní úřad. Děkujeme za spolupráci.

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 28. 3.  ve 12:15 hod. u kostela prodávat: mladé kuřice a kohouty, roční slepice, krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.

Obecní úřad oznamuje, že ve čtvrtek  28. 3. 2024 budou úřad a knihovna otevřeny do 15,00 hodin.

Obecní úřad oznamuje, že v sobotu 30. března 2024 bude sběrný dvůr zavřený.

Dále oznamujeme, že dochází ke změně otevírací doby dvora pro letní období od dubna do října 2024, a to středa od 15,00 do 18,00 hodin a sobota od 10,00 do 14,00 hodin.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI