Hlášení rozhlasu – 26. 10. 2023

26. října 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje občanům, že je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora je: středa od 15,00 do 18,00 hodin a sobota od 10,00 do 14,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Z tohoto důvodu se nesmí vyvážet tráva, slupky z hroznů, korbely z dýní atd na bývalé kompostoviště, které je tímto zrušené a zakázané.

Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla a klik.

Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.

Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

Obecní úřad upozorňuje vinaře, že se v knihovně platí  spotřeba vody ve sklepech, a to v pondělí a ve čtvrtek. Stav vodoměru vemte s sebou.

Společnost Moonstorm s.r.o., provozovatel čerpací stanice Prušánky, příjme do pracovního poměru automechanika. Informace na tel. 737 416 064. Dále oznamuje, že je v prostorách čerpací stanice otevřen nový pneuservis a přijímá nové zákazníky.

Pan Klečka oznamuje, že v sobotu 28. října bude obchod zavřený.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 28. října 2023 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Josefovské maminky zvou všechny děti i dospělé tuto neděli 29. října 2023 na lampionový průvod při příležitosti výročí české státnosti, sraz je v 17,30 hodin u kulturního domu. 

 

Dr. Urbanová oznamuje, že bude v  průběhu 14 dnů  očkovat proti  onemocnění Covid 19. Pacienti, kteří mají o očkování zájem a zatím se  neobjednali, se  mohou objednat  osobně  nebo telefonicky  v  ordinaci.  Termín očkování bude  každému  pacientovi oznámen telefonicky nebo SMS

Obecní úřad upozorňuje občany, že dostává podněty na nepřiměřené záběry veřejného prostranství v ulicích obce. Hlavně se jedná o parkování a stání aut na silnicích před rodinnými domy a za zahradami, kdy stojící auta zabraňují pohybu na silnici a vjezdu nebo výjezdu do domů a zahrad, proto apelujeme na občany, aby si auta parkovali ve vjezdech a garážích rodinných domů. Po obci to vypadá jako byste projížděli slalomem a tím pádem můžete ohrozit případný průjezd vozidel záchranné služby nebo hasičů při mimořádných událostech a také hlavně omezujete vstup spoluobčanů do jejich majetku. V zimě také brání pracovníkům obce v úklidu chodníků a silnic. Veřejná prostranství jsou majetkem obce a jsou pro nás pro všechny, tak se chovejme ohleduplně. Děkujeme za pochopení.

Obec Mikulčice Vás srdečně zve na vernisáž obrazů a soch Martina Vavryse, která se uskuteční v pátek 27. 10. v 17:00 hodin v Kulturním domě v Mikulčicích. O hudební doprovod se postará operní pěvkyně Dana Šťastná. Součástí vernisáže bude také předání daru obci – sochy „IN MEMORIAM 24.6.2021“. Výstava bude otevřena každou sobotu a neděli do 10.11., od 14:00 do 17:00.

Výbor seniorů oznamuje, že chystá Výstavu Zvířátka pokaždé jinak, která se uskuteční od 10. 11. do 12. 11. 2023 v Kulturním domě v Josefově. Příspěvky na výstavu můžete přinést ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 14,00 hodin do knihovny.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI