Hlášení rozhlasu – 27. 9. 2022

27. září 2022

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek 30. září v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 1. října od 8,00 do 14,00 hodin se koná 2. kolo senátních voleb. Volební místností pro naši obec je kulturní dům. Voliči se mohou zúčastnit voleb, pokud 2. den voleb dosahují věku 18 let a prokáží svou totožnost a občanství platným dokladem. Pokud někdo z občanů chce volit a nemůže ze zdravotních důvodů, ať se nahlásí na obecním úřadě nebo ve dnech voleb to oznámí volební komisi. Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb voliči obdrží přímo ve volební místnosti.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 1. října 2022 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2022.

Ovocnářství Jansta Velké Bílovice oznamuje, že zahájilo prodej jablek a hrušek, prodejní doba  je od pondělí do pátku od 13,00 – 17,00 hodin a v sobotu od 9,00 do 12,00 hodin, informace na telefonu 721 534 127.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI