Hlášení rozhlasu – 27. 9. 2023

27. září 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad oznamuje občanům, že je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora je: středa od 15,00 do 18,00 hodin a sobota od 10,00 do 14,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Z tohoto důvodu se nesmí vyvážet tráva, slupky z hroznů, korbely z dýní atd na bývalé kompostoviště, které je tímto zrušené a zakázané.

Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla a klik.

Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.

Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

Pan Klečka oznamuje, že ve čtvrtek 28. září 2023 bude obchod zavřený.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 30. září 2023 proběhne pod zeleným od 9,00 do 13,00 hodin sběr nebezpečného a objemného odpadu. Dále oznamujeme, že v sobotu 30. září a 7. října 2023 bude sběrný dvůr uzavřen.

Hasiči Josefov oznamují, že v sobotu 30. září 2023 proběhne po obci sběr železa a elektra.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 30. září 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Stavebniny Hromek Dolní Bojanovice oznamují, že byl zahájen prodej jablek vhodných na uskladnění i k přímé spotřebě. Dále nabízíme macešky, vřesy a chryzantémy.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI