Hlášení rozhlasu – 29. 9. 2022

29. září 2022

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek 30. září v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 1. října od 8,00 do 14,00 hodin se koná 2. kolo senátních voleb. Volební místností pro naši obec je kulturní dům. Voliči se mohou zúčastnit voleb, pokud 2. den voleb dosahují věku 18 let a prokáží svou totožnost a občanství platným dokladem. Pokud někdo z občanů chce volit a nemůže ze zdravotních důvodů, ať se nahlásí na obecním úřadě nebo ve dnech voleb to oznámí volební komisi. Hlasovací lístky pro 2. kolo voleb voliči obdrží přímo ve volební místnosti.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 1. října 2022 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2022.

Výbor seniorů zve občany na setkání, které se uskuteční ve středu 5. října 2022 od 17,00 hodin na kulturním domě.

Obecní úřad upozorňuje vinaře, že se v knihovně platí spotřeba vody ve sklepech. Stav vodoměru vemte s sebou.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI