Hlášení rozhlasu – 3. 8. 2023

3. srpna 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany, že je zákaz vyvážení stromů a dřeva na spáleniště u Kynologického klubu a také je zákaz vývozu trávy a bioodpadu na kompostoviště.

Obecní úřad důrazně upozorňuje občany na splatnost poplatků za popelnice a platby  za stočné, která byla 30. června 2023. K tomuto datu musí být podle vyhlášky a uzavřených smluv uhrazena alespoň polovina stanovené částky. Kdo tak z občanů neučinil, ať to co nejdříve napraví, protože u poplatků může dojít k vyměřovacímu řízení a poplatek může být podle zákona o místních poplatcích navýšen, takže nečekejte až do 30. listopadu 2023.

Hejtman Jihomoravské kraje vyhlásil od 11. července až do odvolání pro celý Jihomoravský kraj dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, proto se nesmí rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit kromě elektronických cigaret, odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné podobné předměty, a to v místech lesních porostů a jejich okolí do 50 metrů, suchých travních porostů, ploch zemědělských kultur, dále ve skladech sena, slámy a obilovin a místech, kde se provádějí sklizně, posklizňové úpravy a naskladňování obilovin a pícnin.

MUDr. Urbanová oznamuje, že od 31.7 do 4.8  nebude  z důvodu dovolené  ordinovat. Akutně nemocné ošetří  po předchozím telefonickém objednání  MUDr. Ondruš, Dolní Bojanovice  telefon 735 134 005.

Obec Josefov pořádá a zve občany tuto sobotu 5. srpna na Plkač Trophy Cup, který se uskuteční od 14,00 hodin u rybníčka. Start bude v 15,00 hodin. Po hlavních závodech proběhnou závody pro děti. Všichni, kdo si chcete zazávodit nebo se jen pobavit přijďte strávit příjemné odpoledne. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 5. srpna 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

 

Společnost Dřevo Habrovany nabízí levné štípané palivové dřevo. Skladem tvrdé i měkké – o délce polínek 25, 33 a 50cm, dále pak i suché dřevo – v délce polínek 33 a 50cm. Doprava zajištěna až k Vám domů.”Kontakt a objednávky na telefonním čísle : 739 572 972 nebo www.drevohabrovany.cz.

Obecní knihovna oznamuje, že je od čtvrtka 3. srpna do 11. srpna uzavřena z důvodu dovolené.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI