Hlášení rozhlasu – 5. 9. 2023

5. září 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Obecní úřad upozorňuje vinaře, že se v knihovně platí spotřeba vody ve sklepech, a to v pondělí od 17,00 do 19,00 hodin a ve čtvrtek od 14,00 do 19,00 hodin. Stav vodoměru vemte s sebou.

Obecní úřad oznamuje občanům, že od středy 23. srpna 2023 je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora je: středa od 15,00 do 18,00 hodin a sobota od 10,00 do 14,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla.

Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.

Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

 

Výbor seniorů Vás zve na malé posezení v kulturním domě, které se uskuteční ve středu 6. září od 17,00 hodin.

 

Po akci Zarážání hory se našel mobil. Informace v knihovně.

 

Obec Josefov zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2023 od 19,00 hodin v sále KD v Josefově.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI