Hlášení rozhlasu – 7. 6. 2023

7. června 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!

Upozorňujeme na nepořádek u černých kontejnerů !!!! Pokud jsou plné, tak tam nevhazujte odpad. Každá domácnost má mít svou popelnici, takže, kdo ji nemá, ať si ji pořídí !!!!

Obecní úřad oznamuje, že platbu poplatků za rok 2023 můžete hradit i na bankovní účet: KB Hodonín 24629671/0100, variabilní symbol – číslo rodinného domu. Platbu za polovinu poplatků roku 2023 uhraďte do 30. června 2023.

VaK Hodonín, paní Franková, oznamuje, že bude ve dnech od 6. června 2023 do 8. června 2023 provádět odečty vodoměrů. V případě nezastižení, zavolejte stav vodoměru na telefon 724 612 895.

Výbor seniorů oznamuje, že ve středu 7. června se od 17,00 hodin koná v kulturním domě malé posezení.

Obec Josefov zve občany na  veřejné zasedání Zastupitelstva obce Josefov, které se koná ve čtvrtek 8. června od 19,00 hodin v zasedací místností obecního úřadu. Program: Rozpočtové hospodaření obce, smlouvy, dohody, žádosti, různé.

Obec Josefov oznamuje, že tuto sobotu 10. června 2023 v době od 10,00 hodin do 11,30 hodin se v domečku odevzdávají pytle do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023.

Obecní knihovna oznamuje, že v pondělí 12. června bude zavřena.

MUDr. Urbanová oznamuje, že ve čtvrtek 8. června 2023 nebude ordinovat, zastupovat bude MUDr. Ondruš Dolní Bojanovice, tel. 735 134 005

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI