Hlášení rozhlasu – 8. 11. 2023

8. listopadu 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní úřad apeluje na občany, aby se soustředili na třídění odpadů, pytle jsou k dispozici na obecním úřadě nebo v knihovně, také máte možnost odpady dávat přímo do barevných popelnic. Při svozu popelnic je u popelnic hodně pytlů, které nejsou vytříděné!!!!
Obecní úřad oznamuje občanům, že je otevřen sběrný dvůr. Otevírací doba sběrného dvora v zimním období je: středa od 15,00 do 17,00 hodin a sobota od 10,00 do 11,00 hodin. Ukládá se zde na kompostoviště tráva, zeleň, bioodpad a dále zpracované dřeviny – tzn. pořezané stromy, keře, takže neexistuje, abyste to přivezli a naházeli celé jako na bývalé spáleniště. Z tohoto důvodu se nesmí vyvážet tráva, slupky z hroznů, korbely z dýní atd na bývalé kompostoviště, které je tímto zrušené a zakázané.

Stejná pravidla platí i pro ukládání přiměřeného množství suti, která musí být vytříděná, a to zvlášť cihle, betony, kachličky bez polystyrenů a různých zpevňovacích sítí – to musí být oddělené, aby se to uložilo do jiného kontejneru. Upozorňujeme, že se berou jen rámy oken bez skla a klik.
Dále je zde kontejner na objemný odpad, kde se ukládá rozmontovaný nábytek, koberce atd.
Pokud to nebude vytříděné, tak to pracovníci nepřevezmou !!!!

Výbor seniorů zve všechny občany na Výstavu Zvířátka pokaždé jinak, která se uskuteční od 10. 11. do 12. 11. 2023 v Kulturním domě v Josefově. Výstava bude otevřena v pátek 10. 11. od 15,00 do 19,00 hodin, v sobotu a v neděli od 14,00 do 18,00 hodin. Příspěvky na výstavu můžete přinést ve čtvrtek 9. 11. 2023 od 10,00 do 18,00 hodin do knihovny.

Obecní úřad upozorňuje občany, že se pro zimní období, tj. listopad až březen mění otevírací doba sběrného dvora, a to ve středu od 15,00 do 17,00 hodin a v sobotu od 10,00 do 11,00 hodin.
Obec Josefov ve spolupráci s výborem seniorů zve občany na tradiční setkání a posezení seniorů, které se uskuteční v sobotu 18. listopadu na kulturním domě od 15,30hodin . Občerstvení je zajištěno. Senioři mohou přispět sladkou nebo tekutou pochutinou.

Obecní úřad připomíná občanům, že do konce tohoto měsíce musí být uhrazeny poplatky. Připomínáme, že úhrada přes bankovní účet musí dojít a být připsána na obecním účtu 30. listopadu 2023. Pokud bude platba připsána až 1. prosince už nedodržíte splatnost podle vyhlášky a vystavujete se vydání navýšení poplatku.

Hasiči Josefov oznamují občanům, že v sobotu 11. listopadu 2023 v době od 9,00  hodin proběhne v obci sběr železa a elektroodpadu. Železo a elektroodpad nachystejte před rodinné domy a hasiči je odvezou.

Obec Josefov oznamuje, že v sobotu 11. listopadu 2023 proběhne v době od 10.00 – 11.30 hodin v domečku odevzdávání pytlů tříděného odpadu do soutěže ve tříděném odpadu roku 2023
Obec Josefov zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva, které se uskuteční ve středu 15. listopadu 2023 v 19,00 hodin v sále KD v Josefově.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI