Hlášení rozhlasu – 9. 1. 2023

9. ledna 2023

Obecní úřad oznamuje…

Obecní knihovna oznamuje čtenářům, že se v knihovně platí výpůjční poplatky na rok 2023.

Charita Hodonín oznamuje, že se v naší obci při Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila v neděli 8. ledna 2023, vybralo 25 097,– Kč. Charita děkuje všem lidem za podporu a pomoc při sbírce.

Obecní úřad oznamuje, že se v pátek 13. ledna v době od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 14. ledna v době od 8,00 do 14,00 hodin uskuteční 1. kolo volby prezidenta republiky. Volební místností v naší obci je kulturní dům. Voliči bude umožněno hlasování poté, co se prokáže státním občanstvím České republiky. Voliči, kteří se chtějí zúčastnit voleb a nedovoluje jim to zdravotní stav, ať se nahlásí na obecní úřad nebo volební komisi ve dnech voleb. Toto se netýká občanů, kteří mají onemocnění Covid 19 nebo jsou v karanténě, ti mohou volit na stanovišti v Hodoníně nebo do přenosné volební schránky Jihomoravského kraje, kde se musíte nahlásit telefonicky.

Drůbežárna Prace bude v sobotu 14. 1.  ve 12:45 hod. u kostela prodávat: krmivo pro drůbež a králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí kožky – cena 15 Kč/ks.

Obec Josefov oznamuje, že soutěž ve třídění odpadů 2023 bude pokračovat v sobotu 21. ledna 2023 od 10,00 hodin do 11,30 hodin v domečku.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI