Dětské hřiště

Dětské hřiště v Josefově.

Dětské hřiště 2022 – dotace Jihomoravského kraje

V roce 2022 proběhla obnova herních prvků dětského hřiště z důvodu opotřebení původních sestav. Nahradila se původní sestava klouzačky s prolézačkou za věžní klouzačkovou sestavu. Nově se pořídila šplhací sestava, kovový lanový kolotoč a odpočinkový altán. Celková hodnota obnovy stála 581 126,46 Kč. Obec obdržela na tuto akci dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 500 000,– Kč.

Naftaři nám letos významně pomohou!

Radnice zdvořile požádala naftaře z Hodonína v rámci jejich Grantového sponzoringu Energie z přírody 2008 o grant a díky laskavosti vedení MND, a.s. projekt “Josefov – dětské hřiště” uspěl.

Našim dětem byla přidělena částka ve výši Kč 200.000,-. Za to naftařům moc děkujeme!

Naše děti se mají z čeho radovat, protože jim zařídíme další vybavení.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI