Josefov, kanalizace a ČOV

Obec Josefov v letech 2016-2017 realizovala výstavbu ČOV a obslužné kanalizace.

Veřejná zakázka na adrese profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-josefov

Dvoukolové výběrové řízení, druhé kolo výběrového řízení proběhlo elektronickou aukcí: https://ezak.e-tenders.cz/

Nejvhodnější uchazeč z výběrového řízení: společnost SWIETELSKY – ZEMSKÝ Rohatec brněnská 42, 695 01 Hodonín, jejímiž účastníky jsou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599 a ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., Na Kopci 46, 696 01 Rohatec, IČ: 257 29 331.

Cena díla bez DPH 22.084.102,- Kč, vč. DPH 26.721.763,- Kč.

Akce byla podpořena Ministerstvem zemědělství ve výši 19.857.000,- Kč a Jihomoravským krajem ve výši 1.900.000,- Kč.

Stavba Jihomoravského kraje – 2. místo v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby: http://stavbajmk.cz/portfolio/josefov-kanalizace-a-cov/

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI