Akce obce Josefov pro rok 2021

Některé akce v první polovině letošního roku nejspíše neproběhnou z důvodů vládních omezení, přestože jsou naplánovány.

Leden

 1. 1. Tříkrálová sbírka
 2. 1. Ples SDH Josefov, pyžamový
 3. 1. Dětský krojový ples

Únor

 1. 2. Ples obce Josefov, Slovácko sa nesúdí
 2. 2. Dětský maškarní karneval

Březen

 1. 3. Smrtnica

Duben

 1. – 3. 4. Hrkačování
 2. 4. Josefovské posezení pod zeleným

Květen

 1. 5. Májový volejbalový turnaj
 2. 5. Operetní představení ke svátku matek
 3. 5. Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře

Červen

 1. 6. Dětský den

Červenec

 1. 7. Ruční stavění hodové máje
 2. 7. Podlužácká beseda u cimbálu
 3. 7. – 20. 7. Tradiční krojované hody
 4. 7. Pohodová zábava u cimbálu
 5. 7. Turnaj ulic v malé kopané

Srpen

 1. 8. Plkač Trophy Cup 2021, 11. Ročník
 2. 8. Legendární fotbalový zápas Josefáků

Září

 1. 9. Zarážání hory
 2. 9. Josefovský helovín

Říjen

 1. 10. Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník
 2. 10. Drakiáda
 3. 10. Dětský lampionový průvod

Listopad

 1. – 7. 11. Výstava skla, porcelánu a keramiky
 2. 11. Josefovská setkání
 3. 11. Rozsvícení josefovského vánočního stromu

Prosinec

 1. 12. Mikulášská besídka
 2. 12. Adventní turnaj ve stolním tenise
 3. 12. Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji
 4. 12. Štěpánský turnaj ve šnopsu
 5. 12. Silvestrovský ohňostroj
FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI