Akce obce Josefov pro rok 2021

Některé akce v první polovině letošního roku nejspíše neproběhnou z důvodů vládních omezení, přestože jsou naplánovány.

Leden
10. 1. Tříkrálová sbírka
16. 1. Ples SDH Josefov, pyžamový
30. 1. Dětský krojový ples

Únor
13. 2. Ples obce Josefov, Slovácko sa nesúdí
28. 2. Dětský maškarní karneval

Březen
21. 3. Smrtnica

Duben
1. – 3. 4. Hrkačování
24. 4. Josefovské posezení pod zeleným

Květen
1. 5. Májový volejbalový turnaj
9. 5. Operetní představení ke svátku matek
22. 5. Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře

Červen
26. 6. Dětský den

Červenec
13. 7. Ruční stavění hodové máje
17. 7. Podlužácká beseda u cimbálu
18. 7. – 20. 7. Tradiční krojované hody
23. 7. Pohodová zábava u cimbálu
31. 7. Turnaj ulic v malé kopané

Srpen
7. 8. Plkač Trophy Cup 2021, 11. Ročník
28. 8. Legendární fotbalový zápas Josefáků

Září
4. 9. Zarážání hory
12. 9. Josefovský helovín

Říjen
2. 10. Pochod slováckými vinohrady, 44. ročník
16. 10. Drakiáda
24. 10. Dětský lampionový průvod

Listopad
5. – 7. 11. Výstava zvadlého kvíťá
27. 11. Josefovská setkání
28. 11. Rozsvícení josefovského vánočního stromu

Prosinec
5. 12. Mikulášská besídka
18. 12. Adventní turnaj ve stolním tenise
18. 12. Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji
27. 12. Štěpánský turnaj ve šnopsu
31. 12. Silvestrovský ohňostroj

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI