Akce obce Josefov pro rok 2023

Leden

8. 1. Tříkrálová sbírka

21. 1. Ples SDH Josefov, pyžamový

29. 1. Dětský krojový ples

Únor

18. 2. Ples obce Josefov, 70’s

26. 2. Dětský maškarní karneval

Březen

26. 3. Smrtnica

Duben

6. 4. – 8. 4. Hrkačování

29. 4. Josefovské posezení pod zeleným

Květen

6. 5. Májový volejbalový turnaj

14. 5. Operetní představení ke svátku matek

27. 5. Josef II. OPEN, turnaj v tenisové čtyřhře                                             

Červen

24. 6. Dětský den

Červenec

11. 7. Ruční stavění hodové máje

15. 7. Podlužácká beseda u cimbálu

16. 7. – 18. 7. Tradiční krojované hody

21. 7. Pohodová zábava u cimbálu

29. 7. Turnaj ulic v malé kopané                                

Srpen

5. 8. Plkač Trophy Cup 2023, 13. Ročník

26. 8. Legendární fotbalový zápas Josefáků

Září

2. 9. Zarážání hory

16. 9. Josefovský helovín

Říjen

7. 10. Pochod slováckými vinohrady, 45. ročník

14. 10. Drakiáda

29. 10. Dětský lampionový průvod

Listopad

10. 11. – 12. 11. Výstava Zvířátka pokaždé jinak

25. 11. Josefovská setkání

Prosinec

3. 12. Rozsvícení josefovského vánočního stromu

4. 12. Mikulášská besídka

27. 12. Štěpánský turnaj ve šnopsu

30. 12. Adventní turnaj ve stolním tenise

30. 12. Mistrovství Josefova ve stolním Stiga hokeji

31. 12. Silvestrovský ohňostroj

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI