Nový cestovní pas se dvěma biometrickými údaji

Od 1. 4. 2009 se vydávají cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji obsahujícím dva biometrické údaje. Biometrickými údaji se rozumí – zobrazení obličeje a otisku prstů, které lze použít výlučně proověřování pravosti cestovního dokladu a ověření totožnosti občana.

Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let, resp. u občanů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli věku 6 let.

S cestovními pasy vydávanými od 1. 9. 2006 (tzv. e-pasy) lze vycestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA.

Všechny typy cestovních pasů jsou platné po dobu v nich uvedenou. K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI