Odpady

Třídění odpadů – jak třídit?

Papír, plast, sklo a nápojové kartony.

Papír

a) co patří do papíru

 • kartónové a lepenkové obaly (vlnitá i hladká lepenka)
 • noviny, časopisy, katalogy, letáky
 • knihy (bez vazby), sešity
 • papírové obaly
 • kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky)
 • papírové sáčky, papírové tašky
 • lepenkové obaly od vajec

b) co nepatří do papíru

 • dětské papírové pleny
 • znečištěný papír (mastný, mokrý)
 • nápojové kartony – tetrapak (např. obaly od mléka, džusů, vína apod.)
 • papíry potažené fólií
 • voskovaný, dehtovaný a asfaltový papír
 • průklepový (uhlový) a pauzovací papír
 • potahované obaly z mražených potravin
 • tapety
 • fólie, termopapír, nálepky, etikety
 • fotografie a fotopapír, pohlednice
 • hygienický papír (např. kapesníky apod.)
 • krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vnitřní fólií

c) co se dále děje s vámi vytříděným papírem

 • papír se sveze do třídírny druhotných surovin na Sběrném dvoře v Hodoníně
 • ručně se dotřídí na jednotlivé kategorie:
  1. vlnitá lepenka
  2. noviny, časopisy, kancelářský papír
  3. hladká lepenka

d) co se vyrábí z vytříděného papíru

 • v papírnách se z něj vyrábí opět papír

Plasty

a) co patří do kontejnerů a pytlů na plasty

 • PET-láhve od nápojů
 • plastové obaly od potravin
 • láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky
 • plastové sáčky a tašky
 • balící fólie
 • plastové kanystry
 • polystyren
 • obaly od CD

Vše řádně vypláchnuto a umyto.

b) co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty

 • plastový zdravotnický materiál (infuzní sáčky, zkumavky, injekční stříkačky atd.)
 • znečištěné plasty
 • obaly se zbytky potravin
 • hračky
 • obaly z PVC
 • podlahové krytiny (linoleum)
 • trubky (novodur), hadice (zahradní)
 • kabely včetně kabelové izolace (obsahuje PVC)
 • pryžové výrobky (guma)
 • textil
 • CD nosiče, diskety, kazety (audio, video)
 • plastový zdravotnický materiál (infuzní sáčky, zkumavky, injekční stříkačky atd.)
 • obaly od olejů, barev, laků atd.

c) co se dále děje s vámi vytříděnými plasty

 • plasty se svezou do třídírny druhotných surovin na Sběrném dvoře v Hodoníně
 • ručně se dotřídí na jednotlivé kategorie:
  1. PET-láhve dle barev (čiré, modré, zelené atd.)
  2. polyetylenová fólie (čirá, barevná)
  3. další druhy fólií, plastové kanystry, polystyren; prázdné plastové obaly od saponátů, kosmetiky a kečupů; obaly od CD a DVD nosičů, kelímky od jogurtů a hořčice

d) co se vyrábí z vytříděných plastů

 • PET-láhve dle barev (čiré, modré, zelené atd.) – nové láhve, vlákna do oděvů
 • polyetylenová fólie (čirá, barevná) – opět na výrobu polyetylenové fólie
 • další druhy fólií, plastové kanystry, polystyren; prázdné plastové obaly od saponátů, kosmetiky a kečupů; obaly od CD a DVD nosičů, kelímky od jogurtů a hořčice – se používají na výrobu odpadkových košů, zahradního nábytku, palet, zatravňovaní dlažby, protihlukových stěn atd.

Sklo

a) co patří do kontejnerů na sklo

 • nevratné láhve (např. láhve od vína nebo lihovin)
 • sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, džemů apod.)
 • skleněné obaly, vždy bez uzávěrů a obsahu (např. flakony od parfémů)
 • tabulové sklo (patří do kontejnerů na barevné sklo) malých rozměrů nebo střepy

b) co nepatří do kontejnerů na sklo

 • zrcadla
 • drátěné sklo
 • olovnatý křišťál
 • žárovky
 • zářivky, úsporné žárovky, výbojky
 • keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové nebo keramické)
 • skleněné nádobí (varné sklo)
 • tvrzené sklo (z dveří, nábytku apod.)
 • autosklo

c) co se dále děje s vámi vytříděným sklem

 • odveze se do skláren, kde se provádí dotřídění

d) co se vyrábí z vytříděného skla

 • opětovně se používá na výrobu skleněných výrobků

Nápojové kartony (Tetrapak)

Jde o kombinovaný obal z více materiálů a to papír, plastovou fólii, hliníkovou fólii.

a) co patří do pytlů na nápojové kartony

 • obaly (kombinované) od džusů, vína atd.

b) co nepatří do pytlů na nápojové kartony

 • papír (včetně papírových obalů od bonboniér)
 • plast
 • sklo
 • potraviny
 • atd.

Vše řádně vypláchnuto a umyto.

c) co se dále děje s vámi vytříděnými nápojovými kartony

 • plasty se svezou do třídírny druhotných surovin na Sběrném dvoře v Hodoníně
 • ručně se dotřídí – z nápojových kartonů se vybere to co do nich nepatří

d) co se vyrábí z vytříděných nápojových kartonů

 • oddělí se papír od hliníkové nebo plastové fólie a každá komodita se dále zpracovává odděleně, nebo
 • nápojové kartony se celé rozdrtí a slisují izolačních stavebních desek

Závěrem

Dbejte prosím na čistotu a správné tříděných odpadů. Vámi vytříděné odpady jsou dále ručně dotřiďovány. Hnijící potraviny značně znepříjemňují práci lidem, kteří musí ručně vámi předtříděné odpady dále roztřídit do jednotlivých kategorií.


Elektrozařízení a elektroodpad

Za elektrozařízení jsou dle kolektivních systémů považovány vyřazené elektrospotřebiče, které jsou kompletní.

Co je kompletní elektrozařízení

 • Vyřazené chladící spotřebiče:
  • ledničky
  • mrazničky
  • kombinace, u kterých nechybí motor (kompresor), chladící okruh (zadní mřížka), opláštění
 • Televizory, monitory, u kterých nechybí součástky z kovů a to jak železných tak barevných (např. měď) a není rozbitá obrazovka

V případě, že některá z těchto částí chybí, jedná se o elektroodpad.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI