Ukončení platnosti zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů

25. dubna 2012

Upozorňujeme občany, že podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 30. června 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů.

Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné jen do 25. června 2012. Od letošního léta, konkrétně dnem 26. 6. 2012, nemůže vycestovat do zahraničí dítě (osoba mladší 15 let), které má rodič zapsané ve svém cestovním dokladu. Tyto zápisy pozbývají platnosti, ač cestovní doklad rodiče zůstává platný. Toto opatření se týká i dětí zapsaných  do občanských průkazů rodičů.

To znamená, že od 26. června 2012 budou moci děti mladší 15 let (včetně kojenců) cestovat pouze s vlastním cestovním dokladem.

Jak tuto situaci vyřešit?

Pro cestování v rámci Evropské unie lze použít jako cestovní doklad i občanský průkaz, který je od počátku letošního roku vydáván i osobám mladším 15 let. O vydání takového občanského průkazu požádá za dítě jeho zákonný zástupce (rodič), a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti rodič předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a uhradí správní poplatek 50 Kč. V případě pochybností o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne podání žádosti, s dobou platnosti 5 let.

Vycestovat mimo území Evropské unie lze však pouze s platným cestovním pasem.  Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Stejně jako u občanského průkazu rodič předkládá svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a pouze v případě pochybností o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Cestovní pas je vyhotoven do 30 dnů s platností na 5 let. Správní poplatek u cestovního pasu činí 100 Kč.

V obou případech, tj. při podání žádosti o vydání občanského průkazu i cestovního pasu je nezbytně nutná přítomnost dítěte. Je pořizována jeho digitální podoba a u dětí starších 12 let, v případě cestovního pasu, i otisku prstů.

V případě, že potřebujeme mít vyřízen doklad v kratší době je také možno požádat o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji, tzv. rychlovka. Cestovní pas je vyhotoven do 15 dnů, má však omezenou platnost 6 měsíců a správní poplatek činí 1 000 Kč. Žádost lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. Žádost podává rodič, který předkládá vyplněnou žádost o vydání cestovního pasu, svůj občanský průkaz, 2 ks fotografie, rodný list dítěte, a pouze v případě pochybností o státním občanství dítěte může úřad vyžadovat doložení dokladu o státním občanství. Na žádosti je třeba podpis dítěte, samozřejmě v případě, že se umí podepsat. To znamená, že žádost může podepsat doma nebo přijít na úřad společně s rodičem.

Kde lze získat bližší informace?

Bližší informace k podání žádosti o cestovní doklad nebo občanský průkaz pro občana mladšího 15 let lze získat na webových stránkách města Hodonína  – www.hodonin.eu. Případně osobně na odd. správních agend, Národní třída 25, Hodonín, 1. patro.

Důležité upozornění:

Vzhledem k novele zákona o občanských průkazech, která od 1.1.2012 neumožňuje zpracovávat agendu občanských průkazů na matrikách spádových obcí, je prodloužena čekací doba u agend občanské průkazy i cestovní pasy. Doporučujeme občanům, aby využívali možnosti objednat se přes webové stránky města www.hodonin.eu  v sekci  – Úřad on-line – „Elektronický objednávací systém“. Zde je možno vybrat vhodný den i čas, rezervovat si jej a vyhnout se tak zbytečně dlouhé době čekání na úřadě.

Případné dotazy zodpoví občanům pracovnice odboru organizačního a vnitřních věcí – cestovní doklady – tel. 518 316 380, 518 316 387, 518 316 382.

Z důvodů výrazného prodloužení čekací doby na vydání cestovních dokladů a vzhledem k blížící se letní turistické sezóně, nabízí  Městský úřad Hodonín možnost rodičům dětí, které potřebují cestovní doklad, možnost vyřídit tyto doklady i o víkendu  –  dne 5.5.2012 a 19.5.2012, od 8:00 – 13:00 hod..

Od 8:00 – 9:00 hod. pouze na objednání  – telefonicky na tel. 518 316 380 nebo mailem na helesicova.lenka@muhodonin.cz  

 

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI