Poplatky v obci Josefov na rok 2021

Informujeme občany, že pravidla placení poplatků jsou v roce 2021 stejné jako v letech minulých.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2021, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2021 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2021.

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2021, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2021.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2021.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (450,- Kč osoba/rok)

Stočné (1.000,- Kč osoba/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 10. 12., 11. 12.!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2021:

termín – 25. 3., 29. 3., 1. 4., 8. 4.

termín – 24. 6., 28. 6., 1. 7., 8. 7.

termín – 27. 9., 30. 9., 4. 10., 7. 10.

termín – 6. 12., 9. 12., 13. 12., 16. 12.

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských zprávičkách a na webu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI