Poplatky v obci Josefov na rok 2022

Informujeme občany, že pravidla placení poplatků jsou v roce 2022 stejné jako v letech minulých.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2022, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2022 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2022.

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2022, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2022.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2022.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (600,- Kč osoba/rok)

Stočné (1.200,- Kč osoba/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (50,- Kč/m3)

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 9. 12., 10. 12.!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2022:

termín – 28. 3., 31. 3., 4. 4., 7. 4.

termín – 27. 6., 30. 6., 4. 7., 7. 7.

termín – 26. 9., 29. 9., 3. 10., 6. 10.

termín – 5. 12., 8. 12., 12. 12., 15. 12.

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských zprávičkách a na webu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI