Poplatky v obci Josefov na rok 2023

Informujeme občany, že pravidla placení poplatků jsou v roce 2023 stejné jako v letech minulých.

Poplatky za směsný komunální odpad (SKO) musí být uhrazeny do 30. června 2023, v případě, že výše poplatku za SKO převyšuje 1.000,- Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, první do 30. června 2023 a druhou nejpozději do 30. listopadu 2023.

Poplatky za stočné se budou hradit 2x za rok: 1. splátka ve výši 50% je splatná do 30. června 2023, 2. splátka ve výši 50% je splatná do 30. listopadu 2023.

Ostatní poplatky se hradí nejpozději do 30. listopadu 2023.

Ohlašovací povinnost k poplatku za SKO se týká i všech cizinců majících pobyt v ČR, na území obce Josefov.

SKO – popelnice (600,- Kč osoba/rok)

Stočné (1.200,- Kč osoba/rok)

Poplatek ze psů (50,- Kč rok/pes a 65,- Kč rok/každý další pes a rok)

Voda ve vinných sklepech (70,- Kč/m3)

Číslo účtu pro úhradu poplatků (mimo vody ve sklepech, ta se hradí hotově): 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

Voda ve sklepech se platí čtvrtletně v místní knihovně v její otevírací době, dle níže uvedeného harmonogramu.

Kontrola vodoměrů bude tak jako loni probíhat druhý prosincový pátek a sobotu 8. 12., 9. 12.!

Termíny výběru vody ve sklepech v roce 2023:

termín – 27. 3., 30. 3., 3. 4., 6. 4.

termín – 26. 6., 29. 6., 8. 7., 12. 7.

termín – 25. 9., 2. 10., 5. 10., 9. 10.

termín – 4. 12., 7. 12., 11. 12., 14. 12.

Případná změna poplatků či termínů bude zveřejněna obvyklým způsobem a uvedena v Josefovských zprávičkách a na webu obce.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI