Termíny vývozu SKO v obci v roce 2014

Vývozy budou vždy každou druhou lichou středu:

Leden 15. 1. 2014
Únor 12. 2. 2014
Březen 12. 3. 2014
Duben 9. 4. 2014
Květen 7. 5. 2014
Červen 4. 6. 2014
Červenec 2. 7. a 30. 7. 2014
Srpen 27. 8. 2014
Září 24. 9. 2014
Říjen 22. 10. 2014
Listopad 19. 11. 2014
Prosinec 17. 12. 2014

Dle potřeby obce je možná změna termínů, např. hody.

Svozy tříděného odpadu:
Zvony na plasty
– vývoz probíhá každý týden ve středu
Zvony na papír
– vývoz probíhá 1x za 14 dnů v sudý týden (pondělí nebo úterý)
Pytle s tříděným odpadem
– jsou brány z domečku u obchodu – jsou brány při svozu odpadu ze zvonů

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI