Výbory Zastupitelstva obce Josefov

Finanční výbor

předseda

Ing. Tomáš Salajka

člen

Vladimír Chludil

člen

Bc. Viktor Machač

Kontrolní výbor

předseda

Bc. Viktor Machač

člen

Ing. Vít Bílek

členka

Lenka Rebendová

Kulturní a sportovní

předsedkyně

Lenka Rebendová

člen

Ing. Vít Bílek

členka

Růžena Hasilová

člen

Vladimír Chludil

člen

Ing. Tomáš Salajka

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI