Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 3/2011

9. ledna 2012

OZV obce Josefov č. 3 – 2011 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI