Za písničkou na Hodonínsko

Starosta asistoval filmařům u sochy sv. Anny a propagoval tak tuto naši významnou pamětihodnost a naši obec.

Pro zajímavost: Socha byla postavena nákladem Jiřího Straky, který dle ústního podání byl ovčáckým hospodářem v bývalém dvoře. Na tom místě, kde socha nyní stojí, našel nějaký poklad, začež jak v historické literatuře je uvedeno, z vděčnosti tuto sochu postaviti dal. Obyvatelé Josefova chovali obzvláštní úctu ke sv. Anně a den 26. července světili – průvody chodily i z okolních vesnic.

Svatá Anna a svatý Jáchym byli rodiči Panny Marie, byli tedy prarodiči Ježíše Krista. To sice není uvedeno v Novém zákonu, ale v apokryfním evangeliu sv. Jakuba. Anna se překládá jako milostná, laskavá a je zejména ochránkyní matek, porodu a manželství, …

Kam jedeš?

Cestovatelský pořad Kam jedeš? představuje méně známá místa Moravy. Více informací můžete získat na www.kamjedes.cz.

Celý díl, v němž spatříte i naši obec, můžete zhlédnout zde.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI