Prohlášení o přístupnosti

Obec Josefov se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky obce Josefov dostupné na internetové adrese https://www.josefov.eu.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. (PDF) ze dne 7. února 2008, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a zákonem č. 99/2019 Sb. (PDF) ze dne 20. března 2019, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah ještě není v souladu s vnitrostátními právními předpisy a může způsobovat ztrátu obsahu nebo funkcionality na některých zařízeních:

  • Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Nastavení přístupnosti

Uživatelé, zejména osoby se zdravotním postižením, si mohou přizpůsobit přístupnost webových stránek (audio čtečka obrazovky, zvýraznění odkazů, navigace podle klávesnice a další) pomocí odkazu “Přístupnost” umístěném v pravém dolním rohu obrazovky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 3. 12. 2019.

Metoda použitá pro vypracování tohoto prohlášení je posouzení provedené třetí stranou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Telefon
sekretariát: 518 373 004
starosta: 518 373 115, 602 246 680
E-mail
info@josefov.eu

Více na stránce Kontakt

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI