Dobrovolná sbírka na opravu pohonu zvonů naší kaple Všech svatých

18. listopadu 2011

V sobotu 26. listopadu 2011 od 9.00 hod. proběhne v naší obci dobrovolná sbírka na opravu pohonu zvonů našeho krásného kostela. Tato sbírka proběhne pod záštitou Římskokatolického farního úřadu Dolní Bojanovice a obce Josefov. Zdvořile žádáme všechny občany obce nebo i jejich příbuzné, či rodáky, aby přispěli jakoukoliv částkou na rekonstrukci pohonu zvonů.

Kostel sice slouží k setkávání věřících, nicméně je dominantou obce a historickou stavbou, na kterou můžeme být všichni pyšní, proto prosíme o pomoc i ty z vás, kteří bohoslužby nenavštěvujete.

O finanční pomoc žádáme z toho důvodu, že podle vyjádření dvou firem (Brnotron Brno a Elektrozvon Olomouc), které v předchozích měsících zvony prohlížely, je potřebné kompletně vyměnit motory všech tří našich zvonů i ostatní součásti, jež s jejich pohonem souvisí. Náklady na tuto akci převyšují současné možnosti našeho farního společenství. Více informací o celé akci se dozvíte z letáků, jež vám budou v příštím týdnu doručeny do schránek.

Dodáváme, že po obci budou chodit dvě dvojice našich občanů se zapečetěnými pokladničkami.

Předem za dary upřímně děkujeme.
Otec Petr Karas a starosta Vojtěch Pospíšil

 

Existují dva druhy almužny: dávání a odpouštění.

Dávání toho, co dobrého jsi získal;

odpuštění toho, co zlého jsi vytrpěl.

sv. Augustin

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI