Naftaři pomáhají měnit tvář obce

7. srpna 2011

Velké a upřímné poděkování patří společnosti MND Gas Storage a.s. za to, že obci poskytla finanční prostředky z grantového programu Energie z přírody 2010 ve výši 250.000,- Kč.

Díky tomu jsme mohli naše Výletiště pod zeleným rekonstruovat. K částce, kterou obci poskytla společnost MND Gas Storage a.s., musela ještě obec uvolnit z vlastních zdrojů 280.000,- Kč na spolufinancování.

Společnost MND a.s. je v dotační politice klíčovým partnerem naší obce. Vždyť jen za poslední roky jsme obdrželi stovky tisíc na investice v obci z prostředků této naftařské firmy.

Jen pro připomínku, např. dětské hřiště a čekárnu. Nyní je to Výletiště a nově máme zažádáno o finance na zbudování Infocentra a rozšíření Kulturního domu.

Tímto naftařům ještě jednou děkuji za sebe i obec i za to, že díky prostředkům, které nám poskytují, přestože nemusejí, se nám daří úspěšně obec zvelebovat a tvář naší obce dostává jasnějších rysů, krásné perly Podluží. Věřím, že naše spolupráce se společností MND a.s. se bude ještě více prohlubovat, už teď se tak děje průzkumnou těžbou a zjišťováním zásob zemního plynu v našem katastru.

Vojtěch Pospíšil, starosta obce

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI