Omezení úředních hodin obecního úřadu

24. března 2020

V návaznosti na usnesení vlády České republiky účinného od 23. 3. 2020, Obecní úřad Josefov omezuje do 1. 4. 2020 své úřední hodiny na 2×3 hodiny týdně, a to: Úterý 14.00 – 17.00 hod., Čtvrtek 14.00 – 17.00 hod.

Poplatky je možno hradit i převodem na účet a v této době, primárně tento způsob využívejte.

Číslo účtu pro úhradu poplatků: 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI