Oznámení o obnovení běžného provozu úředních hodin obecního úřadu

21. dubna 2020

Vstup do objektu obecního úřadu nadále platí s ochranou dýchacích cest!

pondělí7.00 – 14.30 hodin
úterý7.30 – 17.00 hodin – úřední den
středa7.00 – 15.30 hodin
čtvrtek7.30 – 17.00 hodin – úřední den
pátek7.00 – 14.00 hodin

Poplatky je možno hradit i převodem na účet.

Číslo účtu pro úhradu poplatků: 24629671/0100, variabilní symbol: číslo rodinného domu.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI