Tradiční krojované hody Josefov 2020

6. července 2020

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají ve dnech 19. – 21. 7. 2020 tradiční krojované hody.

Obec Josefov a josefovští mužáci pořádají 18. 7. 2020 tradiční besedu u cimbálu.

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají 24. 7. 2020 tradiční pohodovou besedu u cimbálu.

Na hody k tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka.

Program:

Úterý 14. 7.

Tradiční ruční stavění hodové máje19.00 hodin.

Sobota 18. 7. 

Podlužácká beseda u cimbálu od 20.00 hodin.

Účinkují: Kateřina Bartoňová z Týnce, Vladislava Lekavá z Josefova, Ludmila Malhocká z Velkých Pavlovic, Tadeáš Janošek z Josefova, Jan Kožnar z Týnce, Jan Olexa z Dubňan, Marek Salay z Charvátské Nové Vsi, Josef Ševčík z Prušánek, René Zhříval z Josefova, Ženský sbor z Josefova, Mužský sbor z Prušánek, Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty.

Večerem budou provázet Lenka Rebendová a Martin Klubus.

Doprovázet účinkující bude CM Zádruha.

Vstupné 150,- Kč (předprodej 100,- Kč)

Neděle 19. 7.

Zahájení hodovou mší svatou v kostele Všech svatých v 8.30 hodin a následně po požehnání od kostela Všech svatých v 15.30 hodin průvodem ke starostovi o povolení hodů.

„Sólo přespolní“ v 19.00 hodin.

Vstupné 150,- Kč (předprodej 120,- Kč)

Pondělí 20. 7.

Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin.

Zábava pod zeleným od 17.00 hodin.

Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

Úterý 21. 7.

Zábava pod zeleným, začátek v 19.00 hodin.

Vstupné 120,- Kč (předprodej 100,- Kč)

Pátek 24. 7.

Od 20.00 hodin se uskuteční Pohodová zábava u cimbálu.

Hraje CM Lašár.

Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

Srdečně Vás všechny zveme.

Předprodej bude probíhat v místní knihovně od 7. července 2020 v její otevírací dobu: pondělí 17 – 19 hod., čtvrtek 14 – 19 hod. a na obecním úřadě v úřední dny od 7. července 2020, úterý 8 – 17 hod., čtvrtek 8 – 14 hod.

Zastupitelstvo obce Josefov 18. června 2020 na svém 9. veřejném zasedání schválilo základní hygienická opatření a doporučení pro Josefovské krojované hody 2020 v termínu 18. – 24. 7. 2020, a to:

  • dodržování doporučení nebo případných omezení stanovených Ministerstvem zdravotnictví či Krajskou hygienickou stanicí,
  • kdo má zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky virového onemocnění či se necítí zdravotně v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje,
  • každý v plném důsledku nese osobní odpovědnost,
  • před vstupem k pokladně a do areálu Výletiště pod zeleným si dezinfikovat ruce,
  • dbát zvýšené hygieny po celou dobu účasti na hodových dnech a večerech,
  • používat jednorázové gastronomické příslušenství jako skleničky, talíře a jiné.

Kulturní akce dle aktuálního stavu koronavirových opatření Ministerstva zdravotnictví do 1000 osob, je zrušena povinnost nosit roušky ve venkovních a vnitřních prostorách. Organizátoři hromadných akcí, provozovatelé obchodů či restaurací nemusí povinně zajišťovat dodržování rozestupů a vše bude ponecháno na bázi dobrovolnosti.

Dezinfekce je zajištěna.

Žádáme o dodržování našich doporučení i dodržování aktuálních opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI