Tradiční krojované hody Josefov 2022

6. července 2022

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají ve dnech 17. – 19. 7. 2022 tradiční krojované hody.

Obec Josefov a josefovští mužáci pořádají 16. 7. 2022 tradiční besedu u cimbálu.

Obec Josefov a josefovská chasa pořádají 22. 7. 2022 tradiční pohodovou besedu u cimbálu.

Na hody k tanci a poslechu hraje dechová hudba Lanžhotčanka.

Program:

Úterý 12. 7.

Tradiční ruční stavění hodové máje19.00 hodin.

Sobota 16. 7. 

Podlužácká beseda u cimbálu od 20.00 hodin.

Účinkují: Marcela Červenková z Dolních Bojanovic, Veronika Klímová z Prušánek, Anička Řezáčová z Dolních Bojanovic, Vendula Tlachová z Prušánek, Anička Urbaničová z Ostrožské Nové Vsi, Stanislav Bílek z Dolních Bojanovic, Michal Janošek z Vrbice, Jiří Salajka z Dolních Bojanovic, Tadeáš Janošek z Josefova, Ženský sbor Levandula z Čejkovic, Ženský sbor z Josefova, Mužský sbor Kúcané z Kútú, Mužácký sbor z Josefova se svými sólisty.

Večerem budou provázet Lenka Rebendová a Martin Klubus.

Doprovázet účinkující bude CM Zádruha.

Vstupné 150,- Kč (předprodej 100,- Kč)

Neděle 17. 7.

Zahájení hodovou mší svatou v kostele Všech svatých v 8.30 hodin a následně po požehnání od kostela Všech svatých v 15.30 hodin průvodem ke starostovi o povolení hodů.

„Sólo přespolní“ v 19.00 hodin.

Vstupné 150,- Kč (předprodej 120,- Kč)

Pondělí 18. 7.

Chození šohajú s Lanžhotčankou po dědině od 10.30 hodin.

Zábava pod zeleným od 17.00 hodin.

Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

Úterý 19. 7.

Zábava pod zeleným, začátek v 19.00 hodin.

Vstupné 150,- Kč (předprodej 100,- Kč)

Pátek 22. 7.

Od 20.00 hodin se uskuteční Pohodová zábava u cimbálu.

Hraje CM Lašár.

Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

Srdečně Vás všechny zveme.

Předprodej bude probíhat v místní knihovně od 7. července 2022 v její otevírací dobu: pondělí 17 – 19 hod., čtvrtek 14 – 19 hod. a na obecním úřadě v úřední dny od 7. července 2022, úterý 8 – 17 hod., čtvrtek 8 – 14 hod.

Zastupitelstvo obce Josefov 14. června 2022 na svém 19. veřejném zasedání doporučilo základní hygienická opatření pro Josefovské krojované hody 2022 v termínu 16. – 22. 7. 2022, a to:

  • kdo má zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky virového onemocnění či se necítí zdravotně v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje,
  • před vstupem k pokladně a do areálu Výletiště pod zeleným si dezinfikovat ruce,
  • dbát zvýšené hygieny po celou dobu účasti na hodových dnech a večerech,
  • používat jednorázové gastronomické příslušenství jako skleničky, talíře a jiné.

Dezinfekce je zajištěna.

Žádáme o dodržování našich doporučení.

Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost.

Ke stažení

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI