Tříkrálová sbírka v Josefově

8. ledna 2024

V naší obci proběhla 7. ledna 2024 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín.

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. Letošní sbírka činila 29.040,- Kč. Děkujeme.

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás všech.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI