Tříkrálová sbírka v Josefově

9. ledna 2023

V naší obci proběhla 8. ledna 2023 Tříkrálová sbírka pod záštitou Oblastní charity Hodonín.

Věříme, že každý přispěl alespoň málem a za to Vám patří dík. Letošní sbírka činila 25.097,- Kč. Děkujeme.

Za příspěvky děkuje radnice i charita, protože pomáhat druhým by měla být morální povinnost nás všech.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI