Výzva dětským verbířům na Podluží

19. ledna 2011

REGION (JaŠ) – Letošní soutěžní přehlídka nejlepších dětských verbířů z Podluží bude uspořádána v neděli 15. května v sále Domu školství v Břeclavě. Zkoušky s muzikou proběhnou od 13 hodin a samotná soutěž začne v 15 hodin.

Přihlášení chlapci budou rozděleni do tří kategorií podle věku a to do 9 let, od 10 do 12 let a od 13 do 15 let. Soutěžní přehlídka je veřejná a každý verbíř se bude prezentovat nejméně jednou slokou zpívanou a dvěma tanečními (válaný, rychlý, popřípadě úvratí).

Verbíři budou soutěžit v lidovém kroji. Odborná porota bude hodnotit předzpěv – jeho intonaci, zvládnutí nářečí a projev. Tanec – náročnost figur a jejich množství, regionální styl, techniku a taneční projev.

Přihlášky s uvedením jména, adresy, narození a název verbuňku posílejte na adresu Jaroslav Švach, Slovácká 20, 690 02 Břeclav, tel. 606 727 242, e-mail: svachjar@seznam.cz. Vítězové postupují na soutěžní přehlídku O nejlepšího dětského verbíře Slovácka v Uherském Hradišti. Vedle sólových verbířů proběhne tak jako v minulých ročnících i soutěž ve skupinovém verbuňku bez rozdílu věku. Soutěžní přehlídku doprovází cimbálová muzika Břeclavan a v porotě zasednou současní nejlepší verbíři národopisného regionu Podluží.

FIRMY A SLUŽBY V NAŠÍ OBCI